Главният архитект на Каварна: Ново строителство край Калиакра не може да се допусне

рите имота на дружеството „Калиакра инвест“ в защитените понто-сарматски степи край н. Калиакра попадат в обхвата на заповедта за забрана на всякакви земеделски и други дейности, издадена от министър Нено Димов през юли миналата година. По тази причина в тях не би могло да се допусне ново строителство. Това твърди главният архитект на Каварна Камен Жейнов в писмо до „Дневник“. То е изпратено по повод публикацията „С невалидни разрешения Каварна се готви да позволи на бивш депутат да строи в защитени територии„.

 

В него ставаше дума за това, че в нарушение на Закона за устройство на територията Жейнов е презаверил три разрешения за строителство в терените на дружеството

 

„Калиакра инвест“, свързано с бившия депутат от ГЕРБ Живко Мартинов

 

Преди седмица „Дневник“ изпрати до главния архитект на Каварна въпроси, от които трябваше да стане ясно на какво основание е била извършена презаверката на строителни разрешения с изтекла валидност. В изпратения вчера мейл отговор на този въпрос няма.

 

В него главният архитект на Каварна обяснява: „Продължавала да витае заблудата, че въпросните имоти се предлага да бъдат извадени от площта на местообитанието.“ В същото време екипът, изготвящ Общия устройствен план на Каварна, се стремял да издейства от екоминистерството становище, според което местообитанието да не се смята за нарушено, независимо от това, че в границите му вече имало реализирано строителство, твърди Жейнов.
Става дума за три бетонни фундамента, изградени от „Калиакра инвест“ още през 2012 г. Общата им квадратура е около 300 кв.м, а върху тях е трябвало да се появят сгради, определени от инвеститорите им като „обществено обслужващи“.

 

Извършените строежи в трите терена, попадащи в понто-сарматските степи, са една от

 

пречките пред работата по изготвянето на Общ устройствен план на Каварна

 

По тази причина местната администрация твърди, че е направила опит да ги извади от обхвата на защитеното местообитание и така да улесни работата по изготвянето на плана. В това намерение граждански сдружения и екологични организации видяха опит за заобикаляне на строителната забрана в полза на близката до Живко Мартинов „Калиакра инвест“.

Но в писмото си от вчера Камен Жейнов пише, че дори имотите да бъдат изключени от защитената територия „допустимият според МОСВ 1% (застрояване в степите, бел. ред), отново би бил в пъти надхвърлен“. Подобно твърдение обаче означава, че това ще продължи да блокира работата по Общия устройствен план на Каварна и всички бъдещи инвестиционни проекти край Калиакра.
Пак по повод на текста, публикуван миналата сряда в „Дневник“, писмо изпрати и пресцентърът на община Каварна. (Пълният му текст може да бъде проследен в края на статията.)

 

В него се припомня, че заради

 

неправомерно презаверените строителни разрешения на „Калиакра инвест“

 

на главния архитект на община Каварна са били съставени три акта, а впоследствие са били връчени съответните три наказателни постановления, за които „към днешна дата има решение на административния съд, според което те са били издадени незаконосъобразно“.

 

Едно писмо на началника на РДНСК – Североизточен район Петя Жекова от 12 октомври т.г. обаче заплита казуса още повече. То е изпратено до началника на политическия кабинет на министър-председателя Румяна Бъчварова и зам.-началника на Дирекция „Национален строителен контрол“ Петър Духлински. В него се съобщава че презаверката на трите строителни разрешения на „Калиакра инвест“, извършена през лятото на м.г., е нищожна, защото е станала без правно основание и извън сроковете, предвидени в Закона за устройство на територията. По тази причина „те са изгубили своето правно действие“.

 

Затова на 15 декември м.г. до „Калиакра инвест“ органите на националния строителен контрол и кмета на Каварна е било изпратено писмо, в което се указва: „При установяване на строително монтажни работи (във въпросните три имота, бел. ред.) без валидно разрешение за строеж, кметът на Община Каварна следва (…) да предприеме незабавно необходимите действия по спиране, забрана на достъпа и издаването на

 

заповед за премахване на незаконните строежи“

 

В писмото – отговор по повод публикацията в „Дневник“ от 25 октомври т.г., от местната администрация в Каварна уточняват, че във връзка с изготвянето на предварителния проект за Общ устройствен план на Каварна, Общината е подала информация към изпълнителя му за всички разрешения за строителство, издадени от администрацията й. „За да бъде нанесена коректно информацията“, сред тях са били и тези, които са вече реализирани (какъвто е случаят с „Калиакра инвест“) и тези, които са все още в сила.

 

От пресцентъра на община Каварна обаче отричат администрацията да води кореспонденция с министерствата на регионалното развитие и благоустройството и на околната среда и водите, за да бъдат изключени от обхвата на защитената територия край Калиакра целите терени, в които се намират строителните площадки на дружеството, свързано с Живко Мартинов.

 

Отговорът на общинската администрация в Каварна

По отношение на презаверяването на строителни разрешения №5/07.20.2012 г., №6/07.20.2012 г. и №7/07.20.2012 г. през 2017 г. от РДНСК-СИР на главния архитект на община Каварна са били съставени три акта, а впоследствие са били връчени съответните три наказателни постановления, които той е обжалвал в съда. Към днешна дата има решение на административния съд, според което наказателните постановления са били издадени незаконосъобразно. В допълнение въпросните наказателни постановления не коментират нарушения на екологичното законодателство. Съгласно чл. 153 ал. 7 от ЗУТ „В случаите по ал. 2, т. 1 презаверяването се извършва след служебна проверка за съответствие с предвижданията на действащия подробен устройствен план, както и с изискванията на влезли в сила административни актове по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие…“, а ал. 2, т. 1 гласи „Разрешението за строеж губи правно действие, когато в продължение на три години от влизането му в сила не е започнало строителство“. В случая строителството е започнало с откриване на строителна площадка, още през 2012 г. и съответно санкция на РИОСВ не се изисква.

Цитираните по-горе строителни разрешения са били издадени на 7.02.2012 г., когато все още не е бил в сила чл. 148, ал.8, обнародван в ДВ брой 32 от 2012 г. в сила от 24.04.2012 г., в който е залегнало: „Влязло в сила решение по (ОВОС) или решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, е приложение, неразделна част от разрешението за строеж.“ Разрешенията за строеж са влезли в сила, след като са били проверени от РО НСК – Добрич, и не са били открити закононарушения при издаването им. Изпълнените стоманобетонови площадки не са незаконни – в противен случай премахването им би било предписано от компетентните органи още през 2012 г.

В изпълнение на решение на Общински съвет – Каварна, и във връзка с изготвянето на предварителния проект/опорния план за ОУП общинската администрация е подала информация на НЦТР ЕАД за абсолютно всички разрешения за строителство – и тези, които са реализирани (какъвто е конкретния случай), и тези, които са в сила, за да бъде нанесена коректно информацията. Администрацията не може да си позволи прикриването на информация в чиято и да било полза, в това число и по отношение на настойчивите искания за отделяне на терени за застрояване – на сдружение „За туризма на Калиакра“.

По повод информация в публикуваната на 25.10.2018 г. статия в електронното издание „Дневник“ със заглавие „С невалидни разрешения Каварна се готви да позволи на бивш депутат да строи в защитени територии“, моля да имате предвид, че в община Каварна не е получавано писмо от РДНСК – Добрич, с указания за издаване на заповед за премахване на въпросните строежи.

Не отговаря на истината и твърдението, че общинската администрация води кореспонденция с министерствата на регионалното развитие и благоустройството и на околната среда и водите от обхвата на защитената територия край Калиакра да бъдат изключени целите терени, в които се намират строителните площадки.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *