Колко пари ви правят по-богат от половината население на света

Ако притежавате 4 210 долара в банка или в брой, то вие сте по-богат от половината население на света. Това сочат данни от проучване на банка Credit Suisse за световното богатство.

Според същото изследване, точно 871 320 долара са необходими, за да сте богат по критериите на банката.

Като „богатството“ се смятат „стойността на финансовите активи плюс реалните активи (главно жилища), собственост на домакинствата, минус дълговете им“.

Повече от 19 милиона американци са в 1% най-богати хора в целия свят, съобщава Credit Suisse, далеч повече от всяка друга страна, докато „Китай вече е ясно утвърдена на второ място в световната йерархия на богатството“, като 4.2 милиона граждани са сред Топ 1% на света.

За да бъдете сред първите 10% най-богати хора в световен мащаб, дори нямате нужда от шестцифрена сума: Точно $93 170 са достатъчни.

Тези цифри отразяват екстремното ниво на неравенство при богатството. Както Credit Suisse съобщава: „Докато половината възрастни хора по света притежават по-малко от 1% от общото богатство, най-богатата една десета (топ 10% от възрастните) притежават 85% от световното богатство, а само най-високият един процент притежава почти половината от цялото битовото богатство (47%)“.

Добрата новина е, че „има признаци, че неравенството в богатството вече не се увеличава„, казва Credit Suisse.

Делът на финансовите активи сред много от най-богатите „достигна своя връх през 2015 г. и оттогава намалява.

В предходни доклади прогнозирахме, че неравенството в богатството ще последва примера – вероятно с леко забавяне – и има доказателства, че това се случва. Делът на първите 10% и на най-богатите 5% остава на същото ниво като през 2016 г., докато делът на най-богатия 1% се е свил от 47,5% на 47,2%.

Още е рано да се направи изводът, че неравенството в богатството е в низходяща тенденция, казват все пак от Credit Suisse.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *